k.ú.: 784982 - Vonoklasy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539830 - Vonoklasy NUTS5 CZ020A539830
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21051 - Černošice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 1469145
zahrada 358 266499
ovoc. sad 20 95571
travní p. 42 240840
lesní poz les s budovou 2 39
lesní poz 43 661745
vodní pl. nádrž umělá 5 6706
vodní pl. rybník 1 2338
vodní pl. tok přirozený 2 2342
vodní pl. tok umělý 1 455
vodní pl. zamokřená pl. 2 2907
zast. pl. zbořeniště 3 1562
zast. pl. 342 60015
ostat.pl. jiná plocha 57 26193
ostat.pl. manipulační pl. 5 6179
ostat.pl. neplodná půda 41 52481
ostat.pl. ostat.komunikace 124 87924
ostat.pl. silnice 3 11970
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 16630
ostat.pl. zeleň 2 10196
Celkem KN 1322 3021737
Par. KMD 1322 3021737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 107
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 91
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 329
LV 379
spoluvlastník 554

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2010
S-SK GS 1:2880 1840 21.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:17

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.