k.ú.: 784982 - Vonoklasy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539830 - Vonoklasy NUTS5 CZ020A539830
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21051 - Černošice

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 1469145
zahrada 358 266535
ovoc. sad 20 95571
travní p. 42 240840
lesní poz les s budovou 2 39
lesní poz 43 661745
vodní pl. nádrž umělá 5 6706
vodní pl. rybník 1 2338
vodní pl. tok přirozený 2 2342
vodní pl. tok umělý 1 455
vodní pl. zamokřená pl. 2 2907
zast. pl. zbořeniště 3 1562
zast. pl. 342 59977
ostat.pl. jiná plocha 57 26193
ostat.pl. manipulační pl. 5 6179
ostat.pl. neplodná půda 41 52481
ostat.pl. ostat.komunikace 124 87924
ostat.pl. silnice 3 11970
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 16630
ostat.pl. zeleň 2 10196
Celkem KN 1322 3021735
Par. KMD 1322 3021735
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 107
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 91
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 329
LV 380
spoluvlastník 556

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2010
S-SK GS 1:2880 1840 21.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 24.03.2019 10:46

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".