k.ú.: 784931 - Voltuš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541231 - Rožmitál pod Třemšínem NUTS5 CZ020B541231
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 1127316
zahrada 132 84228
travní p. 302 849968
lesní poz les(ne hospodář) 4 30717
lesní poz 60 6788887
vodní pl. nádrž přírodní 1 1557
vodní pl. nádrž umělá 1 911
vodní pl. tok přirozený 14 2124
vodní pl. tok umělý 17 3320
vodní pl. zamokřená pl. 5 5793
zast. pl. zbořeniště 5 1528
zast. pl. 155 64787
ostat.pl. jiná plocha 22 21051
ostat.pl. manipulační pl. 81 79764
ostat.pl. neplodná půda 37 68024
ostat.pl. ostat.komunikace 96 119360
ostat.pl. silnice 3 45971
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1253
ostat.pl. zeleň 2 72
Celkem KN 1220 9296631
Par. KMD 1220 9296631
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 141
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 184
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2013
S-SK GS 1:2880 1830 26.04.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 02.06.2020 16:37

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.