k.ú.: 784915 - Šach - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547441 - Volfířov NUTS5 CZ0313547441
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 463 1889408
zahrada 75 40288
travní p. 49 87675
lesní poz 114 512370
vodní pl. nádrž přírodní 3 1354
vodní pl. nádrž umělá 1 867
vodní pl. rybník 6 2572
vodní pl. tok přirozený 3 417
vodní pl. tok umělý 39 8047
vodní pl. zamokřená pl. 1 392
zast. pl. společný dvůr 4 128
zast. pl. zbořeniště 3 205
zast. pl. 36 17167
ostat.pl. jiná plocha 41 28527
ostat.pl. manipulační pl. 18 6432
ostat.pl. neplodná půda 48 24084
ostat.pl. ostat.komunikace 77 39163
ostat.pl. silnice 2 15981
Celkem KN 983 2675077
Par. KMD 983 2675077
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 34
LV 77
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 06.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 30.09.2020 06:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička