k.ú.: 784869 - Debrné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 434819
zahrada 11 13973
travní p. 235 2277580
lesní poz 215 1616235
vodní pl. nádrž umělá 43 88009
vodní pl. tok přirozený 4 1027
vodní pl. tok umělý 1 124
zast. pl. zbořeniště 26 10620
zast. pl. 7 745
ostat.pl. jiná plocha 85 98186
ostat.pl. manipulační pl. 28 55141
ostat.pl. neplodná půda 118 84983
ostat.pl. ostat.komunikace 115 178688
ostat.pl. pohřeb. 2 1654
ostat.pl. silnice 17 19267
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1477
Celkem KN 939 4882528
Par. KMD 939 4882528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 6
LV 28
spoluvlastník 48

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2016
KM-D 1:2000 27.06.2002 03.11.2016
S-SK GS 1:2880 1841 27.06.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2019 13:53

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.