k.ú.: 784851 - Voletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 2039025
zahrada 51 44206
ovoc. sad 7 30262
travní p. 78 153938
lesní poz 18 337313
vodní pl. nádrž umělá 1 468
vodní pl. rybník 12 2282
vodní pl. tok přirozený 9 1089
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 2 82
zast. pl. 60 34381
ostat.pl. jiná plocha 19 5111
ostat.pl. manipulační pl. 1 90
ostat.pl. neplodná půda 16 15314
ostat.pl. ostat.komunikace 39 26930
ostat.pl. pohřeb. 1 856
ostat.pl. silnice 14 52725
Celkem KN 663 2744087
Par. KMD 663 2744087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 56
LV 104
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.05.2019 19:14

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.