k.ú.: 784851 - Voletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 337 2034363
zahrada 71 59181
ovoc. sad 5 21767
travní p. mez, stráň 4 879
travní p. 67 140541
lesní poz 23 350379
vodní pl. nádrž umělá 1 468
vodní pl. rybník 12 2282
vodní pl. tok přirozený 1 180
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. 60 34381
ostat.pl. jiná plocha 23 7410
ostat.pl. manipulační pl. 1 90
ostat.pl. neplodná půda 15 16241
ostat.pl. ostat.komunikace 26 22645
ostat.pl. pohřeb. 1 856
ostat.pl. silnice 13 51950
ostat.pl. zeleň 1 459
Celkem KN 662 2744087
Par. KMD 662 2744087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 29
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 56
LV 104
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.07.2019 21:10

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.