k.ú.: 784851 - Voletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 2033028
zahrada 65 62240
ovoc. sad 5 21767
travní p. mez, stráň 3 879
travní p. 60 140541
lesní poz 22 350379
vodní pl. nádrž umělá 1 468
vodní pl. rybník 12 2282
vodní pl. tok přirozený 1 180
zast. pl. 59 32775
ostat.pl. jiná plocha 22 7532
ostat.pl. manipulační pl. 1 90
ostat.pl. neplodná půda 12 16241
ostat.pl. ostat.komunikace 26 22645
ostat.pl. pohřeb. 1 856
ostat.pl. silnice 13 51950
ostat.pl. zeleň 1 459
Celkem KN 618 2744312
Par. KMD 618 2744312
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 56
LV 104
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.09.2020 01:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička