k.ú.: 784826 - Volenice u Březnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541524 - Volenice NUTS5 CZ020B541524
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 1516425
zahrada 88 78450
ovoc. sad 4 5180
travní p. 178 682303
lesní poz 9 422264
vodní pl. nádrž umělá 3 1236
vodní pl. tok přirozený 1 61
vodní pl. tok umělý 28 7333
vodní pl. zamokřená pl. 4 4321
zast. pl. společný dvůr 3 83
zast. pl. zbořeniště 1 194
zast. pl. 107 45522
ostat.pl. jiná plocha 44 51391
ostat.pl. manipulační pl. 7 11266
ostat.pl. neplodná půda 14 35225
ostat.pl. ostat.komunikace 41 49651
ostat.pl. silnice 47 29353
Celkem KN 788 2940258
Par. KMD 788 2940258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 65
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 104
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 139
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2008
S-SK GS 1:2880 1900 28.08.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 02:12

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.