k.ú.: 784818 - Pročevily - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541524 - Volenice NUTS5 CZ020B541524
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 1301498
zahrada 32 30544
ovoc. sad 3 10728
travní p. 165 795521
lesní poz 6 338128
vodní pl. nádrž umělá 3 2999
vodní pl. tok přirozený 13 9316
vodní pl. tok umělý 11 3556
vodní pl. zamokřená pl. 2 861
zast. pl. zbořeniště 2 272
zast. pl. 38 22682
ostat.pl. jiná plocha 10 7420
ostat.pl. manipulační pl. 6 7215
ostat.pl. neplodná půda 25 15885
ostat.pl. ostat.komunikace 67 41107
ostat.pl. pohřeb. 1 809
ostat.pl. silnice 30 10332
Celkem KN 566 2598873
Par. KMD 566 2598873
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 22
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 38
LV 86
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2008
S-SK GS 1:2880 1900 28.08.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 22:56

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.