k.ú.: 784800 - Bubovice u Březnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541524 - Volenice NUTS5 CZ020B541524
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 626 3406706
zahrada 94 71226
ovoc. sad 1 1140
travní p. 330 734517
lesní poz 5 30026
vodní pl. nádrž umělá 6 336754
vodní pl. tok přirozený 52 15608
vodní pl. tok umělý 50 9045
zast. pl. společný dvůr 1 37
zast. pl. zbořeniště 1 903
zast. pl. 130 61890
ostat.pl. dráha 1 10999
ostat.pl. jiná plocha 38 35324
ostat.pl. manipulační pl. 26 27419
ostat.pl. neplodná půda 18 16559
ostat.pl. ostat.komunikace 85 69689
ostat.pl. pohřeb. 1 1210
ostat.pl. silnice 27 51602
ostat.pl. zeleň 1 233
Celkem KN 1493 4880887
Par. KMD 1493 4880887
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 72
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 122
byt.z. byt 8
obč.z. byt 4
Celkem JED 12
LV 282
spoluvlastník 1523

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2008
S-SK GS 1900 28.08.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.10.2020 07:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička