k.ú.: 784800 - Bubovice u Březnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541524 - Volenice NUTS5 CZ020B541524
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 776 3410903
zahrada 83 58907
ovoc. sad 2 1890
travní p. 406 735481
lesní poz 10 29992
vodní pl. nádrž umělá 7 336826
vodní pl. rybník 1 122
vodní pl. tok přirozený 55 15608
vodní pl. tok umělý 55 9102
zast. pl. společný dvůr 2 148
zast. pl. zbořeniště 2 1802
zast. pl. 122 60763
ostat.pl. dráha 1 10999
ostat.pl. jiná plocha 50 40873
ostat.pl. manipulační pl. 27 27740
ostat.pl. neplodná půda 18 16559
ostat.pl. ostat.komunikace 89 70163
ostat.pl. pohřeb. 1 1210
ostat.pl. silnice 32 51602
ostat.pl. zeleň 1 114
Celkem KN 1740 4880804
Par. KMD 1740 4880804
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 72
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 112
byt.z. byt 8
obč.z. byt 4
Celkem JED 12
LV 285
spoluvlastník 1542

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2008
S-SK GS 1900 28.08.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.05.2019 19:06

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.