k.ú.: 784770 - Volduchy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560251 - Volduchy NUTS5 CZ0326560251
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 444 6320238
zahrada 522 353709
ovoc. sad 2 9750
travní p. 243 949201
lesní poz 45 3734031
vodní pl. nádrž umělá 2 1738
vodní pl. rybník 4 68433
vodní pl. tok přirozený 28 44269
vodní pl. tok umělý 19 14188
vodní pl. zamokřená pl. 1 955
zast. pl. zbořeniště 6 1952
zast. pl. 760 290158
ostat.pl. dálnice 43 151936
ostat.pl. jiná plocha 58 39087
ostat.pl. manipulační pl. 31 76439
ostat.pl. neplodná půda 16 38825
ostat.pl. ostat.komunikace 138 269943
ostat.pl. pohřeb. 1 4809
ostat.pl. silnice 24 129261
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 56776
ostat.pl. zeleň 8 30848
Celkem KN 2404 12586546
EN 4 19615
PK 172 560653
Celkem ZE 176 580268
Par. DKM 634 6878199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 447
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 64
bez čp/če jiná st. 131
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 3
Celkem BUD 734
LV 689
spoluvlastník 937

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.03.2018 1:1000 19.03.2018 *)
THM-G 1:2000 17.10.1975
S-SK GS 1:2880 1838 17.10.1975


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 22.09.2020 17:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička