k.ú.: 784664 - Volanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573761 - Volanice NUTS5 CZ0522573761
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 438 5279137
zahrada 181 164167
ovoc. sad 4 16807
travní p. 66 207826
lesní poz 3 17198
vodní pl. nádrž umělá 4 18677
vodní pl. tok přirozený 14 34184
vodní pl. tok umělý 1 1588
zast. pl. zbořeniště 3 521
zast. pl. 205 132758
ostat.pl. jiná plocha 77 52737
ostat.pl. manipulační pl. 37 42506
ostat.pl. ostat.komunikace 66 160277
ostat.pl. pohřeb. 1 2168
ostat.pl. silnice 6 57275
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5463
ostat.pl. zeleň 9 22792
Celkem KN 1116 6216081
Par. DKM 1116 6216081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 115
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 18
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 196
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 354
spoluvlastník 524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2019 Nové mapování
DKM-KPÚ 1:1000 21.12.2011
S-SK GS 1:2880 1842 29.10.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.09.2020 10:13

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.