k.ú.: 784656 - Vojtěchov u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572501 - Vojtěchov NUTS5 CZ0531572501
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 862 3570206
zahrada 288 210543
ovoc. sad 3 10048
travní p. 414 955280
lesní poz 319 1794928
vodní pl. nádrž umělá 5 1977
vodní pl. tok přirozený 33 16782
vodní pl. zamokřená pl. 1 2985
zast. pl. společný dvůr 1 24
zast. pl. zbořeniště 1 410
zast. pl. 230 68462
ostat.pl. dráha 2 35586
ostat.pl. jiná plocha 47 11464
ostat.pl. manipulační pl. 18 24040
ostat.pl. neplodná půda 98 172628
ostat.pl. ostat.komunikace 178 186946
ostat.pl. pohřeb. 4 328
ostat.pl. silnice 12 65710
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 656
Celkem KN 2517 7129003
Par. KMD 2517 7129003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 107
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 223
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 339
spoluvlastník 559

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2014
S-SK GS 1:2880 1839 06.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.08.2019 16:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.