k.ú.: 784605 - Vojnův Městec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597091 - Vojnův Městec NUTS5 CZ0635597091
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 717 3663514
zahrada 332 121824
travní p. 976 2360282
lesní poz 381 9208193
vodní pl. nádrž umělá 7 20990
vodní pl. rybník 4 180389
vodní pl. tok přirozený 32 12842
vodní pl. tok umělý 42 10996
zast. pl. zbořeniště 19 4283
zast. pl. 460 124079
ostat.pl. jiná plocha 188 232577
ostat.pl. manipulační pl. 48 47997
ostat.pl. neplodná půda 35 47328
ostat.pl. ostat.komunikace 343 252653
ostat.pl. pohřeb. 3 6093
ostat.pl. silnice 19 142048
ostat.pl. skládka 1 935
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 55941
ostat.pl. zeleň 7 1666
Celkem KN 3621 16494630
Par. KMD 3621 16494630
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 302
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 33
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 456
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 25
LV 592
spoluvlastník 853

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 04:45

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.