k.ú.: 784605 - Vojnův Městec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597091 - Vojnův Městec NUTS5 CZ0635597091
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 716 3663479
zahrada 332 121980
travní p. 971 2350975
lesní poz 381 9208193
vodní pl. nádrž umělá 7 20990
vodní pl. rybník 4 180389
vodní pl. tok přirozený 32 12922
vodní pl. tok umělý 42 10996
zast. pl. zbořeniště 19 4283
zast. pl. 457 123966
ostat.pl. jiná plocha 190 241762
ostat.pl. manipulační pl. 48 47997
ostat.pl. neplodná půda 35 47328
ostat.pl. ostat.komunikace 341 252602
ostat.pl. pohřeb. 3 6093
ostat.pl. silnice 19 142048
ostat.pl. skládka 1 935
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 55941
ostat.pl. zeleň 7 1666
Celkem KN 3612 16494545
Par. KMD 3612 16494545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 300
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 35
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 454
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 25
LV 590
spoluvlastník 853

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.07.2019 21:33

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.