k.ú.: 784567 - Vojkovice u Židlochovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584142 - Vojkovice NUTS5 CZ0643584142
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 960 5113433
vinice 52 17515
zahrada 582 289812
ovoc. sad 5 17113
travní p. 89 95921
lesní poz 63 166501
vodní pl. nádrž umělá 9 2570
vodní pl. rybník 17 124146
vodní pl. tok přirozený 10 95278
vodní pl. tok umělý 13 54899
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 13
zast. pl. společný dvůr 4 2505
zast. pl. zbořeniště 10 2192
zast. pl. 724 171638
ostat.pl. dráha 3 94472
ostat.pl. jiná plocha 245 245582
ostat.pl. manipulační pl. 108 74136
ostat.pl. neplodná půda 78 30394
ostat.pl. ostat.komunikace 309 222624
ostat.pl. pohřeb. 2 1988
ostat.pl. silnice 67 134046
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14388
ostat.pl. zeleň 8 4840
Celkem KN 3364 6976006
Par. DKM 3364 6976006
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 265
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 110
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 15
č.e. jiná st. 87
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 80
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 707
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 10
LV 982
spoluvlastník 1334

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.12.2013 1:1000 12.12.2013 *)
DKM 1:1000 13.02.2012
THM-G 1:2000 01.10.1971 13.02.2012
THM-V 1:2880 01.10.1971 12.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1971


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 20.09.2020 22:50

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.