k.ú.: 784524 - Vojkovice u Kralup nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535290 - Vojkovice NUTS5 CZ0206535290
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 1042228
chmelnice 25 222801
zahrada 109 59400
travní p. 21 97886
lesní poz 52 495381
vodní pl. nádrž umělá 23 168689
vodní pl. tok umělý 8 8508
vodní pl. zamokřená pl. 3 6366
zast. pl. společný dvůr 6 3415
zast. pl. zbořeniště 10 3634
zast. pl. 278 105908
ostat.pl. jiná plocha 119 673726
ostat.pl. manipulační pl. 77 119953
ostat.pl. neplodná půda 31 25568
ostat.pl. ostat.komunikace 90 59423
ostat.pl. silnice 2 28811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12370
ostat.pl. zeleň 27 22948
Celkem KN 1014 3157015
Par. KMD 1014 3157015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 61
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 9
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 5
Celkem BUD 268
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 14
Celkem JED 46
LV 287
spoluvlastník 413

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2013
S-SK GS 1:2880 1840 14.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.08.2019 22:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.