k.ú.: 784516 - Křivousy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535290 - Vojkovice NUTS5 CZ0206535290
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 559 3353426
chmelnice 78 579599
zahrada 72 38172
ovoc. sad 3 14228
travní p. 198 325646
lesní poz 18 110439
vodní pl. nádrž umělá 7 11867
vodní pl. rybník 4 344
vodní pl. tok přirozený 5 223390
vodní pl. tok umělý 1 4088
zast. pl. společný dvůr 2 824
zast. pl. zbořeniště 10 4652
zast. pl. 70 84387
ostat.pl. jiná plocha 34 50265
ostat.pl. manipulační pl. 14 36230
ostat.pl. neplodná půda 43 54091
ostat.pl. ostat.komunikace 69 41079
ostat.pl. silnice 3 30340
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 282
ostat.pl. zeleň 2 3046
Celkem KN 1193 4966395
Par. KMD 1193 4966395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 57
LV 158
spoluvlastník 263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2013
S-SK GS 1:2880 1842 17.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 30.09.2020 06:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička