k.ú.: 784427 - Vochov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559601 - Vochov NUTS5 CZ0325559601
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1266 4392156
zahrada 431 186646
ovoc. sad 1 14120
travní p. 111 156673
lesní poz 15 24770
vodní pl. nádrž umělá 6 2248
vodní pl. rybník 5 14198
vodní pl. tok přirozený 32 27997
vodní pl. tok umělý 44 11544
vodní pl. zamokřená pl. 1 21267
zast. pl. společný dvůr 2 1242
zast. pl. zbořeniště 1 40
zast. pl. 518 142751
ostat.pl. dráha 8 69288
ostat.pl. jiná plocha 194 65991
ostat.pl. manipulační pl. 25 44380
ostat.pl. neplodná půda 32 14225
ostat.pl. ostat.komunikace 302 140102
ostat.pl. pohřeb. 1 2992
ostat.pl. silnice 34 59434
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 35936
Celkem KN 3037 5428000
Par. DKM 3037 5428000
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 53
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 268
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 15
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 504
byt.z. byt 75
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 192
obč.z. rozest. 50
Celkem JED 320
LV 1031
spoluvlastník 1787

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.10.2015
THM-V 1:2000 01.01.1975 02.10.2015
S-SK GS 1839 31.12.1974 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 30.09.2020 03:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička