k.ú.: 784354 - Hoštice u Vodochod - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 539015 - Vodochody NUTS5 CZ0209539015
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21033 - Odolena Voda

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 1636599
zahrada 199 146563
ovoc. sad 8 48144
travní p. 79 130908
lesní poz 20 50951
vodní pl. nádrž umělá 1 1435
vodní pl. tok přirozený 6 1035
vodní pl. tok umělý 34 3854
zast. pl. společný dvůr 5 212
zast. pl. zbořeniště 1 353
zast. pl. 181 46316
ostat.pl. jiná plocha 38 51410
ostat.pl. manipulační pl. 27 463584
ostat.pl. neplodná půda 42 48845
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 44107
ostat.pl. ostat.komunikace 69 40661
ostat.pl. silnice 23 23958
ostat.pl. zeleň 11 10451
Celkem KN 1100 2749386
Par. KMD 1100 2749386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 86
č.e. rod.rekr 9
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 171
obč.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 307
spoluvlastník 448

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2009
S-SK GS 1:2880 1842 24.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 26.09.2020 18:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička