k.ú.: 784231 - Voděrady u Českých Heřmanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581143 - Voděrady NUTS5 CZ0534581143
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 3457497
zahrada 206 243186
ovoc. sad 2 3813
travní p. 109 593878
lesní poz 42 491185
vodní pl. nádrž umělá 1 737
vodní pl. zamokřená pl. 1 1271
zast. pl. zbořeniště 4 1172
zast. pl. 143 58683
ostat.pl. jiná plocha 135 63369
ostat.pl. manipulační pl. 10 10702
ostat.pl. ostat.komunikace 97 144182
ostat.pl. pohřeb. 1 809
ostat.pl. silnice 9 49142
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11049
ostat.pl. zeleň 23 43984
Celkem KN 916 5174659
Par. DKM 915 5171220
Par. KMD 1 3439
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 49
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 137
LV 176
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2015
DKM-KPÚ 10.08.2010 1:1000 17.09.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 17:12

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.