k.ú.: 784125 - Dolejší Kunčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599352 - Fulnek NUTS5 CZ0804599352
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81162 - Fulnek

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 228 2672370
zahrada 116 80218
travní p. 365 1905329
lesní poz 179 2292073
vodní pl. tok přirozený 10 19131
zast. pl. společný dvůr 4 486
zast. pl. zbořeniště 9 1928
zast. pl. 74 38368
ostat.pl. jiná plocha 28 39028
ostat.pl. manipulační pl. 8 11743
ostat.pl. neplodná půda 65 33290
ostat.pl. ostat.komunikace 155 144179
ostat.pl. pohřeb. 1 942
ostat.pl. silnice 28 29919
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4304
Celkem KN 1274 7273308
Par. KMD 1274 7273308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 74
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 121
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.05.2017
KM-D 1:2000 05.06.2002 17.05.2017
S-SK ŠS 1:2500 1836 05.06.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.05.2019 14:49

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.