k.ú.: 784095 - Vlkov pod Oškobrhem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537951 - Vlkov pod Oškobrhem NUTS5 CZ0208537951
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 1205785
zahrada 69 77623
ovoc. sad 2 41106
vodní pl. nádrž umělá 5 2326
vodní pl. tok umělý 3 642
zast. pl. zbořeniště 2 266
zast. pl. 71 44884
ostat.pl. jiná plocha 11 16870
ostat.pl. manipulační pl. 2 3438
ostat.pl. neplodná půda 3 2564
ostat.pl. ostat.komunikace 52 34085
ostat.pl. silnice 58 30838
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1545
Celkem KN 467 1461972
Par. KMD 467 1461972
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 61
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 71
LV 133
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2011
S-SK GS 1841 03.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.07.2019 15:56

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.