k.ú.: 784087 - Vlkov u Osové Bítýšky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597082 - Vlkov NUTS5 CZ0635597082
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1128 2951182
zahrada 109 65534
ovoc. sad 5 31888
travní p. 442 316144
lesní poz les s budovou 16 769
lesní poz 114 1515789
vodní pl. nádrž umělá 15 7707
vodní pl. rybník 2 224148
vodní pl. tok přirozený 5 8896
vodní pl. tok umělý 1 122
vodní pl. zamokřená pl. 2 5687
zast. pl. společný dvůr 2 234
zast. pl. zbořeniště 3 505
zast. pl. 279 95249
ostat.pl. dráha 15 79441
ostat.pl. jiná plocha 17 25594
ostat.pl. manipulační pl. 70 174398
ostat.pl. neplodná půda 56 28632
ostat.pl. ostat.komunikace 330 85900
ostat.pl. silnice 142 65304
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 14449
ostat.pl. zeleň 44 3920
Celkem KN 2807 5701492
Par. KMD 2807 5701492
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 40
Celkem BUD 286
LV 273
spoluvlastník 392

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 03:38

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.