k.ú.: 784044 - Kanovsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 547433 - Vlkoš NUTS5 CZ0714547433
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 2253768
zahrada 65 60160
ovoc. sad 3 5989
travní p. 12 17204
lesní poz 3 6031
vodní pl. nádrž umělá 2 5861
vodní pl. rybník 1 25590
vodní pl. tok přirozený 23 30285
zast. pl. zbořeniště 7 1856
zast. pl. 72 32250
ostat.pl. jiná plocha 12 3009
ostat.pl. manipulační pl. 8 5045
ostat.pl. neplodná půda 1 3564
ostat.pl. ostat.komunikace 58 53213
ostat.pl. silnice 3 32216
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 5321
ostat.pl. zeleň 1 139
Celkem KN 528 2541501
Par. DKM 528 2541501
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 48
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 70
LV 140
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.09.2011
ZMVM 1:2000 01.08.1984 08.09.2011 grafická transformace
S-SK ŠD 1:2500 1921 01.08.1984 1:1250 příložná mapa, agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1921


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.08.2019 14:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.