k.ú.: 784028 - Vlkonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555894 - Budětice NUTS5 CZ0322555894
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 354 1947199
zahrada 48 27572
travní p. 252 757272
lesní poz 132 484305
vodní pl. nádrž přírodní 2 348
vodní pl. nádrž umělá 3 1824
vodní pl. tok přirozený 5 3866
vodní pl. tok umělý 3 452
zast. pl. zbořeniště 1 402
zast. pl. 80 32113
ostat.pl. jiná plocha 23 10192
ostat.pl. manipulační pl. 24 23142
ostat.pl. neplodná půda 150 179546
ostat.pl. ostat.komunikace 73 56140
ostat.pl. silnice 2 19512
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 341
ostat.pl. zeleň 9 812
Celkem KN 1162 3545038
Par. KMD 1162 3545038
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 75
LV 98
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2013
S-SK GS 1:2880 1837 15.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 14:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.