k.ú.: 783978 - Vlkaneč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534579 - Vlkaneč NUTS5 CZ0205534579
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 2527282
zahrada 136 97233
ovoc. sad 23 45625
travní p. 42 195164
lesní poz les(ne hospodář) 2 34615
lesní poz 24 2045121
vodní pl. nádrž umělá 3 1157
vodní pl. rybník 4 18418
vodní pl. tok přirozený 8 10423
vodní pl. tok umělý 2 997
zast. pl. společný dvůr 10 1860
zast. pl. zbořeniště 6 1262
zast. pl. 207 84015
ostat.pl. dráha 7 64375
ostat.pl. jiná plocha 25 13686
ostat.pl. manipulační pl. 19 24536
ostat.pl. neplodná půda 19 26975
ostat.pl. ostat.komunikace 63 101867
ostat.pl. pohřeb. 1 572
ostat.pl. silnice 7 39628
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16542
ostat.pl. zeleň 14 28216
Celkem KN 839 5379569
PK 30 33173
Celkem ZE 30 33173
Par. DKM 322 4946863
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 137
č.p. rod.rekr 4
č.p. shromaž. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 204
LV 297
spoluvlastník 738

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.08.2005 1:1000 01.09.2005 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 intr.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.08.2022 05:43

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.