k.ú.: 783978 - Vlkaneč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534579 - Vlkaneč NUTS5 CZ0205534579
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 2528243
zahrada 136 97604
ovoc. sad 22 45625
travní p. 42 195164
lesní poz les(ne hospodář) 2 34615
lesní poz 24 2045121
vodní pl. nádrž umělá 3 1157
vodní pl. rybník 4 18418
vodní pl. tok přirozený 8 10423
vodní pl. tok umělý 2 997
zast. pl. společný dvůr 10 1860
zast. pl. zbořeniště 6 1262
zast. pl. 198 83256
ostat.pl. dráha 7 64375
ostat.pl. jiná plocha 24 13571
ostat.pl. manipulační pl. 15 24945
ostat.pl. neplodná půda 19 26975
ostat.pl. ostat.komunikace 62 100999
ostat.pl. pohřeb. 1 572
ostat.pl. silnice 7 39628
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16542
ostat.pl. zeleň 14 28216
Celkem KN 821 5379568
PK 30 33173
Celkem ZE 30 33173
Par. DKM 314 4946862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 3
č.p. shromaž. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 195
LV 289
spoluvlastník 727

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.08.2005 1:1000 01.09.2005 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 intr.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 01:41

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.