k.ú.: 783960 - Přibyslavice u Vlkanče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534579 - Vlkaneč NUTS5 CZ0205534579
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 2997469
zahrada 88 67128
ovoc. sad 5 14058
travní p. 25 93428
lesní poz 21 769136
vodní pl. nádrž umělá 3 2266
vodní pl. rybník 2 5911
vodní pl. tok přirozený 3 2038
vodní pl. tok umělý 5 14577
zast. pl. společný dvůr 2 40
zast. pl. zbořeniště 2 398
zast. pl. 83 57041
ostat.pl. jiná plocha 8 1028
ostat.pl. manipulační pl. 5 5699
ostat.pl. neplodná půda 17 18859
ostat.pl. ostat.komunikace 38 94658
ostat.pl. pohřeb. 1 593
ostat.pl. silnice 3 21611
ostat.pl. zeleň 6 19761
Celkem KN 413 4185699
Par. DKM 195 4022418
Par. KMD 218 163281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 6
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 81
LV 133
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2017
DKM-KPÚ 11.05.2007 1:1000 30.06.2007 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 31.08.2017 intr.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 23.09.2020 15:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička