k.ú.: 783951 - Kozohlody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534579 - Vlkaneč NUTS5 CZ0205534579
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 3097368
zahrada 103 72366
ovoc. sad 13 37112
travní p. 43 65268
lesní poz les(ne hospodář) 1 570
lesní poz 75 911749
vodní pl. nádrž umělá 1 272
vodní pl. rybník 4 8036
vodní pl. tok přirozený 1 175
vodní pl. tok umělý 14 10328
zast. pl. společný dvůr 2 142
zast. pl. zbořeniště 4 1160
zast. pl. 99 58103
ostat.pl. dráha 2 76816
ostat.pl. jiná plocha 3 3591
ostat.pl. manipulační pl. 18 27307
ostat.pl. neplodná půda 11 8985
ostat.pl. ostat.komunikace 75 114105
ostat.pl. pohřeb. 1 935
ostat.pl. silnice 8 68116
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 496
ostat.pl. zeleň 3 10355
Celkem KN 661 4573355
PK 42 339396
Celkem ZE 42 339396
Par. DKM 206 3680197
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 96
LV 151
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.03.2005 extravilán
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.07.2019 05:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.