k.ú.: 783951 - Kozohlody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534579 - Vlkaneč NUTS5 CZ0205534579
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 180 3090651
zahrada 107 75491
ovoc. sad 10 31180
travní p. 54 74364
lesní poz les(ne hospodář) 3 580
lesní poz 59 918425
vodní pl. nádrž umělá 1 272
vodní pl. rybník 4 8413
vodní pl. tok přirozený 1 175
vodní pl. tok umělý 14 10161
zast. pl. společný dvůr 6 292
zast. pl. zbořeniště 3 569
zast. pl. 112 60245
ostat.pl. dráha 2 76816
ostat.pl. jiná plocha 9 4472
ostat.pl. manipulační pl. 19 21792
ostat.pl. neplodná půda 11 4405
ostat.pl. ostat.komunikace 85 108802
ostat.pl. pohřeb. 1 935
ostat.pl. silnice 8 68726
ostat.pl. zeleň 5 8824
Celkem KN 694 4565590
Par. DKM 209 3680519
Par. KMD 485 885071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 103
LV 155
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2021
KMD 1:1000 18.06.2021
DKM-KPÚ 1:1000 01.03.2005
S-SK GS 1:2880 1838 18.06.2021


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 13.08.2022 02:42

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.