k.ú.: 783951 - Kozohlody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534579 - Vlkaneč NUTS5 CZ0205534579
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 3097368
zahrada 104 72366
ovoc. sad 13 37112
travní p. 46 65268
lesní poz les(ne hospodář) 1 570
lesní poz 75 911749
vodní pl. nádrž umělá 1 272
vodní pl. rybník 4 8036
vodní pl. tok přirozený 1 175
vodní pl. tok umělý 14 10328
zast. pl. společný dvůr 2 142
zast. pl. zbořeniště 5 1160
zast. pl. 99 58127
ostat.pl. dráha 2 76816
ostat.pl. jiná plocha 3 3591
ostat.pl. manipulační pl. 18 27307
ostat.pl. neplodná půda 11 8961
ostat.pl. ostat.komunikace 75 114105
ostat.pl. pohřeb. 1 935
ostat.pl. silnice 8 68116
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 496
ostat.pl. zeleň 3 10355
Celkem KN 666 4573355
PK 42 339676
Celkem ZE 42 339676
Par. DKM 206 3680197
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 96
LV 152
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.03.2005 extravilán
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 23:42

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.