k.ú.: 783901 - Vlčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599565 - Kopřivnice NUTS5 CZ0804599565
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81121 - Kopřivnice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 517 2160688
zahrada 268 251594
travní p. 109 649234
lesní poz 155 1449185
vodní pl. tok přirozený 16 101024
vodní pl. tok umělý 1 1190
zast. pl. společný dvůr 1 98
zast. pl. zbořeniště 2 582
zast. pl. 360 211929
ostat.pl. jiná plocha 171 175497
ostat.pl. manipulační pl. 22 37479
ostat.pl. neplodná půda 112 63099
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 86
ostat.pl. ostat.komunikace 175 175374
ostat.pl. pohřeb. 1 1399
ostat.pl. silnice 35 52401
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 31163
ostat.pl. zeleň 54 46739
Celkem KN 2005 5408761
Par. KMD 2005 5408761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 210
č.p. výroba 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
Celkem BUD 343
LV 387
spoluvlastník 617

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1833 14.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:16

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.