k.ú.: 783897 - Vlčnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592820 - Vlčnov NUTS5 CZ0722592820
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8029 16596904
vinice 315 160098
zahrada školka 1 999
zahrada 1835 943430
ovoc. sad 5 3923
travní p. 842 790256
lesní poz les(ne hospodář) 67 10286
lesní poz 383 1083871
vodní pl. nádrž umělá 15 10715
vodní pl. tok přirozený 772 140566
vodní pl. tok umělý 14 4384
vodní pl. zamokřená pl. 62 7959
zast. pl. zbořeniště 67 10391
zast. pl. 1629 472552
ostat.pl. jiná plocha 543 186287
ostat.pl. manipulační pl. 246 143463
ostat.pl. neplodná půda 304 98642
ostat.pl. ost.dopravní pl. 79 3844
ostat.pl. ostat.komunikace 2189 381486
ostat.pl. pohřeb. 1 9050
ostat.pl. silnice 56 189764
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 35547
ostat.pl. zeleň 81 16556
Celkem KN 17545 21300973
Par. DKM 17544 21300954
Par. KMD 1 19
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 23
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 1175
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 29
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 4
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 43
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 109
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 1542
byt.z. byt 32
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 35
LV 2317
spoluvlastník 3174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.01.2019
DKM 1:1000 08.11.2006
THM-V 1:2000 01.01.1976 08.11.2006
S-SK ŠS 1:2880 1827 08.11.2006


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 11.12.2019 01:25

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.