k.ú.: 783897 - Vlčnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592820 - Vlčnov NUTS5 CZ0722592820
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8019 16589815
vinice 315 160098
zahrada školka 1 999
zahrada 1834 944751
ovoc. sad 5 3923
travní p. 844 790255
lesní poz les(ne hospodář) 67 10286
lesní poz 383 1083871
vodní pl. nádrž umělá 15 10715
vodní pl. tok přirozený 775 140264
vodní pl. tok umělý 14 4384
vodní pl. zamokřená pl. 62 7959
zast. pl. zbořeniště 67 10391
zast. pl. 1623 472991
ostat.pl. jiná plocha 563 190391
ostat.pl. manipulační pl. 248 143466
ostat.pl. neplodná půda 304 98642
ostat.pl. ost.dopravní pl. 79 3844
ostat.pl. ostat.komunikace 2192 381323
ostat.pl. pohřeb. 1 9050
ostat.pl. silnice 59 189764
ostat.pl. skládka 1 1659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 35590
ostat.pl. zeleň 81 16556
Celkem KN 17562 21300987
Par. DKM 17560 21300968
Par. KMD 2 19
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 23
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 1175
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 29
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 4
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 43
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 108
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 1543
byt.z. byt 32
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 35
LV 2311
spoluvlastník 3151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.01.2019
DKM 1:1000 08.11.2006
THM-V 1:2000 01.01.1976 08.11.2006
S-SK ŠS 1:2880 1827 08.11.2006


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 11.07.2020 20:24

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.