k.ú.: 783889 - Vlčnov u Zavlekova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557463 - Zavlekov NUTS5 CZ0322557463
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 230 524484
zahrada 21 15923
travní p. 233 597983
lesní poz 102 299364
vodní pl. nádrž umělá 1 699
vodní pl. tok přirozený 4 1179
zast. pl. zbořeniště 1 140
zast. pl. 27 11087
ostat.pl. jiná plocha 45 26484
ostat.pl. manipulační pl. 16 3200
ostat.pl. neplodná půda 70 23837
ostat.pl. ostat.komunikace 76 27974
ostat.pl. silnice 4 3311
Celkem KN 830 1535665
Par. KMD 830 1535665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 27
LV 61
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2012
S-SK GS 1:2880 1837 30.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 04:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.