k.ú.: 783871 - Horní Vlčkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579831 - Vlčkovice v Podkrkonoší NUTS5 CZ0525579831
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 3677764
zahrada 131 123694
travní p. 89 282009
lesní poz 35 340830
vodní pl. nádrž umělá 4 25877
vodní pl. tok přirozený 6 24863
vodní pl. tok umělý 1 395
zast. pl. společný dvůr 5 2020
zast. pl. zbořeniště 4 1034
zast. pl. 147 71375
ostat.pl. jiná plocha 154 143416
ostat.pl. manipulační pl. 3 2148
ostat.pl. ostat.komunikace 60 64519
ostat.pl. pohřeb. 1 2331
ostat.pl. silnice 4 33072
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5781
ostat.pl. zeleň 10 8886
Celkem KN 852 4810014
Par. DKM 852 4810014
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 138
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 172
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.08.2000 domapování
DKM-KPÚ 11.06.1999 1:1000 11.06.1999 *) KPÚ
S-SK GS 1:2880 1924 21.08.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.08.2019 20:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.