k.ú.: 783846 - Vlčková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585963 - Vlčková NUTS5 CZ0724585963
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 718942
zahrada 272 145203
ovoc. sad 1 26345
travní p. 636 1408093
lesní poz les s budovou 1 31
lesní poz ostat.komunikace 1 232
lesní poz 239 8004672
vodní pl. nádrž umělá 8 31227
vodní pl. tok přirozený 104 18655
zast. pl. společný dvůr 4 276
zast. pl. zbořeniště 3 171
zast. pl. 397 67192
ostat.pl. jiná plocha 161 60497
ostat.pl. manipulační pl. 21 58187
ostat.pl. neplodná půda 163 135494
ostat.pl. ostat.komunikace 223 177475
ostat.pl. silnice 4 12256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 34436
ostat.pl. zeleň 3 1516
Celkem KN 2470 10900900
Par. KMD 1784 8903447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 169
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 33
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 92
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 12
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 391
LV 462
spoluvlastník 621

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2017
KM-D 1:1000 08.02.2002
S-SK ŠS 1:2880 1829 08.02.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 00:51

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.