k.ú.: 783846 - Vlčková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585963 - Vlčková NUTS5 CZ0724585963
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 718942
zahrada 273 145203
ovoc. sad 1 26345
travní p. 637 1411305
lesní poz les s budovou 1 31
lesní poz ostat.komunikace 1 232
lesní poz 239 8004672
vodní pl. nádrž umělá 8 31227
vodní pl. tok přirozený 104 18655
zast. pl. společný dvůr 4 276
zast. pl. zbořeniště 5 265
zast. pl. 394 66353
ostat.pl. jiná plocha 164 62304
ostat.pl. manipulační pl. 21 58187
ostat.pl. neplodná půda 164 131964
ostat.pl. ostat.komunikace 222 176714
ostat.pl. silnice 4 12256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 34436
ostat.pl. zeleň 3 1516
Celkem KN 2476 10900883
Par. KMD 1786 8903447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 169
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 33
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 92
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 11
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 388
LV 463
spoluvlastník 621

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2017
KM-D 1:1000 08.02.2002
S-SK ŠS 1:2880 1829 08.02.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.07.2020 19:44

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.