k.ú.: 783811 - Vlčice u Javorníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541346 - Vlčice NUTS5 CZ0711541346
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 5804319
zahrada 452 374749
ovoc. sad 2 5382
travní p. 255 2771617
lesní poz les(ne hospodář) 18 275821
lesní poz ostat.komunikace 1 870
lesní poz 70 5066951
vodní pl. nádrž umělá 10 98537
vodní pl. tok přirozený 145 135333
vodní pl. zamokřená pl. 3 19882
zast. pl. společný dvůr 16 6459
zast. pl. zbořeniště 115 33140
zast. pl. 229 101670
ostat.pl. jiná plocha 179 229569
ostat.pl. manipulační pl. 33 27092
ostat.pl. neplodná půda 98 85655
ostat.pl. ostat.komunikace 192 272814
ostat.pl. pohřeb. 1 4395
ostat.pl. silnice 11 81375
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 24429
ostat.pl. zeleň 126 778089
Celkem KN 2141 16198148
Par. DKM 780 10325540
Par. KMD 1361 5872608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 140
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 217
byt.z. byt 4
obč.z. byt 12
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 19
LV 282
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.06.2017
DKM-KPÚ 21.08.2014 1:1000 21.08.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1836 08.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 26.05.2019 05:31

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.