k.ú.: 783773 - Vlčice u Trutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579823 - Vlčice NUTS5 CZ0525579823
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 6343808
zahrada 144 104610
travní p. 456 3276257
lesní poz 190 6323675
vodní pl. nádrž přírodní 1 2185
vodní pl. nádrž umělá 5 43280
vodní pl. rybník 1 30611
vodní pl. tok přirozený 41 83337
vodní pl. tok umělý 14 25049
vodní pl. zamokřená pl. 27 66338
zast. pl. společný dvůr 2 1694
zast. pl. zbořeniště 11 10574
zast. pl. 311 122369
ostat.pl. dráha 1 6743
ostat.pl. jiná plocha 191 196788
ostat.pl. manipulační pl. 67 115574
ostat.pl. neplodná půda 237 289626
ostat.pl. ostat.komunikace 262 415730
ostat.pl. pohřeb. 1 1927
ostat.pl. silnice 11 60073
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1456
ostat.pl. zeleň 33 66455
Celkem KN 2215 17588159
Par. DKM 1160 14641969
Par. KMD 1055 2946190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 85
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 284
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 30
LV 363
spoluvlastník 516

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.01.2014
DKM-KPÚ 1:1000 23.04.2013
S-SK GS 1:2880 1841 08.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 10:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.