k.ú.: 783765 - Hrádeček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579823 - Vlčice NUTS5 CZ0525579823
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 44798
zahrada 5 6056
travní p. 122 276338
lesní poz 95 1655090
vodní pl. nádrž umělá 8 11385
vodní pl. tok přirozený 2 390
vodní pl. zamokřená pl. 4 67594
zast. pl. zbořeniště 1 1212
zast. pl. 49 7018
ostat.pl. jiná plocha 22 13485
ostat.pl. manipulační pl. 2 3709
ostat.pl. neplodná půda 27 12290
ostat.pl. ostat.komunikace 30 25247
ostat.pl. silnice 3 30345
Celkem KN 383 2154957
Par. KMD 383 2154957
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 47
LV 74
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.10.2010
S-SK GS 1:2880 1841 22.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.08.2019 16:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.