k.ú.: 783692 - Vlčí Habřina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575984 - Vlčí Habřina NUTS5 CZ0532575984
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 17098
orná půda 150 2244248
zahrada 215 95678
travní p. 43 133151
lesní poz 46 457383
vodní pl. nádrž přírodní 1 394
vodní pl. rybník 2 20790
vodní pl. tok přirozený 12 18694
vodní pl. tok umělý 8 3787
zast. pl. společný dvůr 1 26
zast. pl. zbořeniště 4 1484
zast. pl. 171 76409
ostat.pl. jiná plocha 21 2123
ostat.pl. manipulační pl. 30 28823
ostat.pl. neplodná půda 41 12961
ostat.pl. ostat.komunikace 65 106307
ostat.pl. silnice 4 43809
ostat.pl. zeleň 34 113224
Celkem KN 849 3376389
Par. DKM 278 2864057
Par. KMD 571 512332
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 26
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 158
LV 207
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.11.2019 1:1000 25.11.2019 *)
KMD 1:1000 23.02.2011
S-SK GS 1:2880 1839 23.02.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 30.09.2020 17:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička