k.ú.: 783480 - Vlastislav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565873 - Vlastislav NUTS5 CZ0423565873
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 3832448
zahrada 112 78178
ovoc. sad 92 483959
travní p. 267 618690
lesní poz 20 129052
vodní pl. nádrž umělá 10 6171
vodní pl. rybník 1 64
vodní pl. tok přirozený 17 11703
vodní pl. tok umělý 6 7840
zast. pl. společný dvůr 1 5
zast. pl. zbořeniště 2 274
zast. pl. 129 68051
ostat.pl. jiná plocha 43 41355
ostat.pl. manipulační pl. 14 14248
ostat.pl. neplodná půda 80 157417
ostat.pl. ostat.komunikace 88 89213
ostat.pl. pohřeb. 2 2091
ostat.pl. silnice 11 65753
ostat.pl. zeleň 12 35686
Celkem KN 1165 5642198
PK 2 31437
Celkem ZE 2 31437
Par. KMD 1165 5642198
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 125
LV 142
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2011
S-SK GS 1:2880 1843 10.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.09.2020 01:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička