k.ú.: 783439 - Vlastiboř u Železného Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563846 - Vlastiboř NUTS5 CZ0512563846
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 348717
zahrada 160 127701
ovoc. sad 1 3304
travní p. 326 625420
lesní poz 183 2170780
vodní pl. nádrž umělá 4 1905
vodní pl. tok přirozený 4 31818
vodní pl. tok umělý 15 7053
zast. pl. zbořeniště 3 313
zast. pl. 156 25620
ostat.pl. dráha 5 129453
ostat.pl. jiná plocha 11 8329
ostat.pl. manipulační pl. 26 14603
ostat.pl. neplodná půda 46 47536
ostat.pl. ostat.komunikace 76 54059
ostat.pl. silnice 9 21828
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2282
Celkem KN 1148 3620721
Par. DKM 549 1957757
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 141
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 219
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2018
FÚO 1:2000 01.01.1971 Od -nezjištěno TO.
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1971 28.02.1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 22.09.2020 16:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička