k.ú.: 783391 - Volavá Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534561 - Vlastějovice NUTS5 CZ0205534561
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 288 1707284
zahrada 46 46335
travní p. 80 224006
lesní poz 128 636790
vodní pl. rybník 1 1798
vodní pl. tok přirozený 5 6551
vodní pl. zamokřená pl. 6 1201
zast. pl. společný dvůr 2 183
zast. pl. zbořeniště 4 556
zast. pl. 45 22885
ostat.pl. jiná plocha 22 14226
ostat.pl. manipulační pl. 8 17763
ostat.pl. neplodná půda 68 25134
ostat.pl. ostat.komunikace 51 41334
ostat.pl. silnice 3 24701
Celkem KN 757 2770747
Par. KMD 757 2770747
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 43
LV 76
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 16.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 03:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.