k.ú.: 783382 - Vlastějovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534561 - Vlastějovice NUTS5 CZ0205534561
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 270 981891
zahrada 245 158311
travní p. 347 606729
lesní poz 64 2205500
vodní pl. rybník 1 603
vodní pl. tok přirozený 17 175961
vodní pl. tok umělý 1 1167
zast. pl. společný dvůr 2 98
zast. pl. zbořeniště 3 486
zast. pl. 403 68795
ostat.pl. dobývací prost. 23 178247
ostat.pl. dráha 15 69899
ostat.pl. jiná plocha 88 112489
ostat.pl. manipulační pl. 15 24614
ostat.pl. neplodná půda 145 78432
ostat.pl. ostat.komunikace 154 85543
ostat.pl. silnice 4 72001
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2878
ostat.pl. zeleň 10 2770
Celkem KN 1810 4826414
Par. DKM 1767 4674618
Par. KMD 43 151796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 14
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 162
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 395
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 8
Celkem JED 24
LV 481
spoluvlastník 706

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK GS 1:2880 1838 30.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.05.2019 18:53

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.