k.ú.: 783382 - Vlastějovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534561 - Vlastějovice NUTS5 CZ0205534561
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 275 981891
zahrada 245 158447
travní p. 347 606590
lesní poz 64 2205500
vodní pl. rybník 1 603
vodní pl. tok přirozený 17 175961
vodní pl. tok umělý 1 1167
zast. pl. společný dvůr 2 98
zast. pl. zbořeniště 4 486
zast. pl. 403 68795
ostat.pl. dobývací prost. 3 125854
ostat.pl. dráha 15 69899
ostat.pl. jiná plocha 110 166915
ostat.pl. manipulační pl. 15 22374
ostat.pl. neplodná půda 145 78432
ostat.pl. ostat.komunikace 156 85750
ostat.pl. silnice 4 72001
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2878
ostat.pl. zeleň 10 2770
Celkem KN 1820 4826411
Par. DKM 1777 4674615
Par. KMD 43 151796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 14
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 162
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 395
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 8
Celkem JED 24
LV 486
spoluvlastník 712

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK GS 1:2880 1838 30.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 22:54

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.