k.ú.: 783382 - Vlastějovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534561 - Vlastějovice NUTS5 CZ0205534561
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 275 981891
zahrada 245 158405
travní p. 347 606729
lesní poz 64 2205500
vodní pl. rybník 1 603
vodní pl. tok přirozený 17 175961
vodní pl. tok umělý 1 1167
zast. pl. společný dvůr 2 98
zast. pl. zbořeniště 3 486
zast. pl. 403 68795
ostat.pl. dobývací prost. 23 178247
ostat.pl. dráha 15 69899
ostat.pl. jiná plocha 90 114522
ostat.pl. manipulační pl. 15 22374
ostat.pl. neplodná půda 145 78432
ostat.pl. ostat.komunikace 155 85750
ostat.pl. silnice 4 72001
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2878
ostat.pl. zeleň 10 2770
Celkem KN 1818 4826508
Par. DKM 1775 4674712
Par. KMD 43 151796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 14
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 162
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 395
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 8
Celkem JED 24
LV 482
spoluvlastník 709

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK GS 1:2880 1838 30.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.07.2019 17:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.