k.ú.: 783374 - Pavlovice u Vlastějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534561 - Vlastějovice NUTS5 CZ0205534561
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 430 1899297
zahrada 44 30958
travní p. 132 228073
lesní poz 32 267119
vodní pl. nádrž umělá 2 3549
vodní pl. rybník 1 876
zast. pl. společný dvůr 2 175
zast. pl. zbořeniště 3 1185
zast. pl. 49 28195
ostat.pl. jiná plocha 30 11918
ostat.pl. manipulační pl. 24 25845
ostat.pl. neplodná půda 59 22355
ostat.pl. ostat.komunikace 58 48127
ostat.pl. silnice 3 28246
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2659
Celkem KN 870 2598577
Par. KMD 870 2598577
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 49
LV 100
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 16.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.08.2019 15:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.