k.ú.: 783285 - Vrbětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585955 - Vlachovice NUTS5 CZ0724585955
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1060 1904622
zahrada 161 108646
ovoc. sad 1 2562
travní p. 743 1179478
lesní poz 404 2310090
vodní pl. tok přirozený 46 71313
zast. pl. zbořeniště 3 725
zast. pl. 277 77257
ostat.pl. jiná plocha 188 97219
ostat.pl. manipulační pl. 170 190188
ostat.pl. neplodná půda 159 76534
ostat.pl. ostat.komunikace 199 108925
ostat.pl. silnice 3 18041
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 858
ostat.pl. zeleň 40 3507
Celkem KN 3455 6149965
Par. KMD 3455 6149965
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 72
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 37
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 270
LV 319
spoluvlastník 584

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1828 23.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:08

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.