k.ú.: 783285 - Vrbětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585955 - Vlachovice NUTS5 CZ0724585955
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1061 1904596
zahrada 161 108646
ovoc. sad 1 2562
travní p. 743 1179478
lesní poz 405 2311638
vodní pl. tok přirozený 46 71313
zast. pl. zbořeniště 3 725
zast. pl. 276 76968
ostat.pl. jiná plocha 192 98571
ostat.pl. manipulační pl. 170 190188
ostat.pl. neplodná půda 157 75497
ostat.pl. ostat.komunikace 198 107377
ostat.pl. silnice 3 18041
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 858
ostat.pl. zeleň 40 3507
Celkem KN 3457 6149965
Par. KMD 3457 6149965
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 73
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 37
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 269
LV 322
spoluvlastník 587

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1828 23.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 14.07.2020 05:30

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.