k.ú.: 783277 - Vlachovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585955 - Vlachovice NUTS5 CZ0724585955
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1582 3600280
zahrada 394 183441
ovoc. sad 10 48934
travní p. 1787 3414586
lesní poz 1827 7496610
vodní pl. tok přirozený 82 131319
vodní pl. tok umělý 4 829
vodní pl. zamokřená pl. 1 2073
zast. pl. zbořeniště 16 4295
zast. pl. 598 194661
ostat.pl. jiná plocha 201 104486
ostat.pl. manipulační pl. 235 415315
ostat.pl. neplodná půda 488 224864
ostat.pl. ostat.komunikace 336 299159
ostat.pl. pohřeb. 3 7176
ostat.pl. silnice 136 80573
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 14138
ostat.pl. zeleň 33 4343
Celkem KN 7744 16227082
Par. KMD 7744 16227082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 122
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 217
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 25
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 68
rozestav. 1
Celkem BUD 569
byt.z. byt 44
Celkem JED 44
LV 805
spoluvlastník 1406

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 29.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:43

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.