k.ú.: 783277 - Vlachovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585955 - Vlachovice NUTS5 CZ0724585955
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1578 3600280
zahrada 395 183678
ovoc. sad 10 48934
travní p. 1787 3414586
lesní poz 1827 7496610
vodní pl. tok přirozený 82 131319
vodní pl. tok umělý 4 829
vodní pl. zamokřená pl. 1 2073
zast. pl. zbořeniště 16 4295
zast. pl. 599 193860
ostat.pl. jiná plocha 200 104433
ostat.pl. manipulační pl. 235 415892
ostat.pl. neplodná půda 487 224864
ostat.pl. ostat.komunikace 336 299213
ostat.pl. pohřeb. 3 7176
ostat.pl. silnice 136 80573
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 14138
ostat.pl. zeleň 31 4328
Celkem KN 7738 16227081
Par. KMD 7738 16227081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 127
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 214
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 25
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 69
rozestav. 1
Celkem BUD 570
byt.z. byt 44
Celkem JED 44
LV 807
spoluvlastník 1412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 29.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 17:25

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.