k.ú.: 783218 - Vlačice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534552 - Vlačice NUTS5 CZ0205534552
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 635 4676099
zahrada 101 69142
ovoc. sad 3 8779
travní p. 41 134106
vodní pl. nádrž umělá 2 5444
vodní pl. tok přirozený 5 21034
vodní pl. tok umělý 121 47990
vodní pl. zamokřená pl. 2 1782
zast. pl. společný dvůr 21 9897
zast. pl. zbořeniště 1 35
zast. pl. 128 88435
ostat.pl. jiná plocha 18 13680
ostat.pl. manipulační pl. 18 41629
ostat.pl. neplodná půda 31 11051
ostat.pl. ostat.komunikace 56 61853
ostat.pl. silnice 18 72213
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4611
ostat.pl. zeleň 2 2419
Celkem KN 1206 5270199
Par. DKM 1 10364
Par. KMD 1205 5259835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 125
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 213
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2010
S-SK GS 1:2880 1838 08.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 26.09.2020 17:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička