k.ú.: 783218 - Vlačice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534552 - Vlačice NUTS5 CZ0205534552
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 635 4676099
zahrada 100 69204
ovoc. sad 3 8779
travní p. 39 134106
vodní pl. nádrž umělá 2 5444
vodní pl. tok přirozený 5 21034
vodní pl. tok umělý 121 47990
vodní pl. zamokřená pl. 2 1782
zast. pl. společný dvůr 21 9897
zast. pl. zbořeniště 1 35
zast. pl. 125 88372
ostat.pl. jiná plocha 14 13680
ostat.pl. manipulační pl. 18 41629
ostat.pl. neplodná půda 31 11051
ostat.pl. ostat.komunikace 56 61853
ostat.pl. silnice 17 72213
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4611
ostat.pl. zeleň 2 2419
Celkem KN 1195 5270198
Par. DKM 1 10364
Par. KMD 1194 5259834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 123
LV 210
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2010
S-SK GS 1:2880 1838 08.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.07.2019 17:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.