k.ú.: 783196 - Vizovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585939 - Vizovice NUTS5 CZ0724585939
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1657 4344077
zahrada skleník-pařeniš. 1 1553
zahrada 1029 575081
ovoc. sad 249 1154986
travní p. mez, stráň 2 515
travní p. 3228 6272137
lesní poz 1484 10100792
vodní pl. nádrž umělá 2 2887
vodní pl. rybník 1 720
vodní pl. tok přirozený 506 258310
vodní pl. zamokřená pl. 3 796
zast. pl. zbořeniště 51 6905
zast. pl. 2057 590894
ostat.pl. dráha 52 110743
ostat.pl. jiná plocha 1353 620339
ostat.pl. manipulační pl. 280 314225
ostat.pl. neplodná půda 1166 467094
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 239
ostat.pl. ostat.komunikace 1390 589242
ostat.pl. pohřeb. 3 14822
ostat.pl. silnice 106 261153
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 93 124496
ostat.pl. zeleň 49 129714
Celkem KN 14763 25941720
Par. DKM 14760 25941563
Par. KMD 3 157
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 290
č.p. byt.dům 52
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 28
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 19
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 759
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 4
č.e. garáž 76
č.e. jiná st. 23
č.e. rod.rekr 147
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 228
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 20
bez čp/če tech.vyb 32
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 32
bez čp/če zem.stav 49
rozestav. 13
Celkem BUD 1977
byt.z. byt 662
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 53
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 32
obč.z. garáž 9
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 772
LV 2901
spoluvlastník 7158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2013
DKM 1:1000 10.12.2013
ZMVM 1:2000 01.10.1988 10.12.2013 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:1000 28.06.1974 10.12.2013 mapování dle Instrukce THM z 01.04.1961v letech 1964-68 v S-42,převod do S-JTSK v roce 1972-74 a doměření, 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.10.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 25.09.2020 15:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička