k.ú.: 783196 - Vizovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585939 - Vizovice NUTS5 CZ0724585939
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1673 4410636
zahrada skleník-pařeniš. 1 1553
zahrada 1026 572767
ovoc. sad 247 1146920
travní p. 3193 6204795
lesní poz 1482 10098149
vodní pl. nádrž umělá 2 2887
vodní pl. rybník 1 720
vodní pl. tok přirozený 506 258310
vodní pl. zamokřená pl. 3 796
zast. pl. zbořeniště 46 5459
zast. pl. 2054 590583
ostat.pl. dráha 52 110743
ostat.pl. jiná plocha 1343 627976
ostat.pl. manipulační pl. 272 311398
ostat.pl. neplodná půda 1182 475689
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 239
ostat.pl. ostat.komunikace 1392 591928
ostat.pl. pohřeb. 5 16401
ostat.pl. silnice 105 261110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 92 124524
ostat.pl. zeleň 47 128135
Celkem KN 14725 25941718
Par. DKM 14722 25941561
Par. KMD 3 157
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 296
č.p. byt.dům 53
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 28
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 19
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 753
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 4
č.e. garáž 76
č.e. jiná st. 24
č.e. rod.rekr 146
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 93
bez čp/če jiná st. 230
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 20
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 31
bez čp/če zem.stav 52
rozestav. 13
Celkem BUD 1982
byt.z. byt 662
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 53
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 32
obč.z. garáž 9
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 772
LV 2895
spoluvlastník 7153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2013
DKM 1:1000 10.12.2013
ZMVM 1:2000 01.10.1988 10.12.2013 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:1000 28.06.1974 10.12.2013 mapování dle Instrukce THM z 01.04.1961v letech 1964-68 v S-42,převod do S-JTSK v roce 1972-74 a doměření, 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.10.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 09.12.2019 16:09

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.