k.ú.: 783196 - Vizovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585939 - Vizovice NUTS5 CZ0724585939
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1673 4410636
zahrada skleník-pařeniš. 1 1553
zahrada 1026 572857
ovoc. sad 247 1146920
travní p. mez, stráň 2 515
travní p. 3202 6210730
lesní poz 1482 10098149
vodní pl. nádrž umělá 2 2887
vodní pl. rybník 1 720
vodní pl. tok přirozený 506 258310
vodní pl. zamokřená pl. 3 796
zast. pl. zbořeniště 50 6752
zast. pl. 2044 588981
ostat.pl. dráha 52 110743
ostat.pl. jiná plocha 1351 622143
ostat.pl. manipulační pl. 275 314992
ostat.pl. neplodná půda 1177 471726
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 239
ostat.pl. ostat.komunikace 1392 591928
ostat.pl. pohřeb. 3 14822
ostat.pl. silnice 105 261110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 93 124496
ostat.pl. zeleň 49 129714
Celkem KN 14737 25941719
Par. DKM 14734 25941562
Par. KMD 3 157
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 291
č.p. byt.dům 52
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 28
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 19
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 757
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 4
č.e. garáž 76
č.e. jiná st. 23
č.e. rod.rekr 147
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 225
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 20
bez čp/če tech.vyb 32
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 31
bez čp/če zem.stav 50
rozestav. 13
Celkem BUD 1972
byt.z. byt 662
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 53
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 32
obč.z. garáž 9
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 772
LV 2896
spoluvlastník 7152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2013
DKM 1:1000 10.12.2013
ZMVM 1:2000 01.10.1988 10.12.2013 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:1000 28.06.1974 10.12.2013 mapování dle Instrukce THM z 01.04.1961v letech 1964-68 v S-42,převod do S-JTSK v roce 1972-74 a doměření, 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.10.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 14.07.2020 05:53

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.