k.ú.: 783145 - Vítonice u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595080 - Vítonice NUTS5 CZ0647595080
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 4704466
vinice 4 60235
zahrada 75 54753
travní p. 8 110011
lesní poz 31 133003
vodní pl. tok přirozený 8 35877
zast. pl. zbořeniště 10 2756
zast. pl. 155 74239
ostat.pl. jiná plocha 100 38294
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 724
ostat.pl. manipulační pl. 14 18771
ostat.pl. mez, stráň 1 1487
ostat.pl. neplodná půda 1 2476
ostat.pl. ostat.komunikace 84 209359
ostat.pl. silnice 8 87008
ostat.pl. skládka 1 3978
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14360
ostat.pl. zeleň 36 250923
Celkem KN 824 5802720
Par. DKM 534 5639470
Par. KMD 290 163250
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 67
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 151
LV 200
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.08.2020 1:1000 17.08.2020 *) KPÚ - část extravilánu po JPÚ
KMD 1:1000 30.04.2016
DKM-KPÚ 30.12.2013 1:1000 13.01.2014 *) JPÚ-upřesnění přídělů (extravilán mimo lesy)
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.04.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 13.08.2022 02:59

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.