k.ú.: 783137 - Vítonice u Bystřice pod Hostýnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589136 - Vítonice NUTS5 CZ0721589136
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 448 5670286
zahrada 270 261513
ovoc. sad 3 21183
travní p. 81 496791
lesní poz 8 37004
vodní pl. nádrž umělá 4 6645
vodní pl. tok přirozený 31 61798
zast. pl. zbořeniště 2 583
zast. pl. 236 98547
ostat.pl. jiná plocha 90 116117
ostat.pl. manipulační pl. 25 43090
ostat.pl. neplodná půda 127 459737
ostat.pl. ostat.komunikace 103 225275
ostat.pl. pohřeb. 1 1417
ostat.pl. silnice 10 98432
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17440
ostat.pl. zeleň 14 18398
Celkem KN 1455 7634256
Par. DKM 1455 7634256
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 150
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 218
LV 324
spoluvlastník 426

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.03.2019
DKM-KPÚ 1:1000 29.05.2015
KMD 1:1000 07.12.2011 29.03.2019
S-SK ŠS 1:2880 1830 29.05.2015 scelení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.08.2020 06:29

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.