k.ú.: 782947 - Hrušková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560286 - Sokolov NUTS5 CZ0413560286
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 27 13741
travní p. 159 1519461
lesní poz les s budovou 2 53
lesní poz les(ne hospodář) 82 3253808
lesní poz 8 1497592
vodní pl. nádrž umělá 1 761
vodní pl. zamokřená pl. 3 7385
zast. pl. zbořeniště 2 143
zast. pl. 78 12849
ostat.pl. dobývací prost. 1 5005
ostat.pl. jiná plocha 64 65617
ostat.pl. manipulační pl. 20 33254
ostat.pl. neplodná půda 71 74891
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 313
ostat.pl. ostat.komunikace 61 75132
ostat.pl. silnice 14 31240
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1129
Celkem KN 595 6592374
Par. DKM 595 6592374
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 79
LV 105
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.06.2011
KMD 1:1000 15.06.2011 15.06.2011 vyhlášeno celé jako DKM
Ost. 1:5000 01.01.1982 15.06.2011 fotomechanický převod do S-JTSK
FÚO 1:2000 01.01.1974 15.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.08.2019 00:30

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.