k.ú.: 782858 - Vitice u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549215 - Želiv NUTS5 CZ0633549215
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1328893
zahrada 26 14640
travní p. 66 187796
lesní poz les s budovou 2 32
lesní poz 130 591395
vodní pl. nádrž umělá 1 6072
vodní pl. tok přirozený 1 26989
zast. pl. společný dvůr 3 167
zast. pl. zbořeniště 1 49
zast. pl. 25 13492
ostat.pl. jiná plocha 23 5840
ostat.pl. manipulační pl. 9 3812
ostat.pl. neplodná půda 31 18984
ostat.pl. ostat.komunikace 36 33267
ostat.pl. silnice 23 13963
Celkem KN 527 2245391
Par. KMD 527 2245391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 25
LV 46
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.02.2013
S-SK GS 1:2880 1838 05.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.09.2020 15:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička