k.ú.: 782807 - Chotýš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533866 - Vitice NUTS5 CZ0204533866
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 710 3722512
zahrada 110 70785
ovoc. sad 7 26258
travní p. 67 148502
lesní poz 55 267510
vodní pl. nádrž umělá 2 2168
vodní pl. tok přirozený 16 14841
vodní pl. zamokřená pl. 20 15390
zast. pl. společný dvůr 5 1649
zast. pl. zbořeniště 1 45
zast. pl. 125 87214
ostat.pl. jiná plocha 14 7817
ostat.pl. manipulační pl. 28 23493
ostat.pl. neplodná půda 163 154591
ostat.pl. ostat.komunikace 87 43421
ostat.pl. pohřeb. 2 2057
ostat.pl. silnice 6 35503
ostat.pl. zeleň 3 502
Celkem KN 1421 4624258
Par. KMD 1421 4624258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 125
LV 178
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.01.2010
S-SK GS 1:2880 1841 22.01.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 30.09.2020 04:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička