k.ú.: 782769 - Komárov u Dvora Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579815 - Vítězná NUTS5 CZ0525579815
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 481116
zahrada 92 130398
ovoc. sad 1 2476
travní p. 78 144757
lesní poz 15 44364
vodní pl. nádrž umělá 4 6364
vodní pl. tok přirozený 6 2148
zast. pl. zbořeniště 7 1657
zast. pl. 111 26803
ostat.pl. jiná plocha 14 5740
ostat.pl. manipulační pl. 4 1488
ostat.pl. neplodná půda 2 3971
ostat.pl. ostat.komunikace 38 26594
ostat.pl. silnice 3 16841
ostat.pl. zeleň 1 106
Celkem KN 495 894823
Par. KMD 495 894823
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. rod.dům 47
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 107
LV 153
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2014
S-SK GS 1:2880 1824 06.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.09.2020 15:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička